Adı Soyadı Çəkisi(kq) Təvəllud Nəticə(yer)
Qarayeva Gülnar 60 1990 3